จัดการ 1 วันอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารเวลา หมายถึง การวางแผนและจัดการในสิ่งที่จะทำให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้อย่างถูกต้อง และสามารถควบคุมในการปฎิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน้าที่การทำงานได้อย่างถูกต้อง

หลายครั้งที่ผู้คนส่วนมากมักบอกว่า “ไม่มีเวลา” ในการที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ ที่จริงแล้วเวลานั้นคือ สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลก แก่มนุษย์ทุกคน นั่นคือการมีเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 1 วันเท่า ๆ กัน ไม่มีใครที่จะมีเวลามากหรือเวลาน้อยกว่ากัน ดังนี้เราจึงต้องวางแผนและบริหารเวลาดีกว่า เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นและมีระเบียบมากขึ้น

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ตารางเวลา ถือเป็นตัวช่วยอันดับต้น ๆ ที่จะนำไปสู่การบริหารเวลา การทำตารางเวลาจะช่วยให้เรามองออกได้มากขึ้นว่าภายในหนึ่งวันเราต้องทำอะไร เวลาเท่าไหร่บ้าง ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉย ๆ แล้วมานั่งคิดว่าเวลาไม่พอ ตารางเวลาจึงช่วยให้มองเห็นคุณค่าของเวลามาก และเป็นการฝึกฝนบังคับตัวเองไปด้วย
  2. เรียงลำดับตามความสำคัญ หากว่าคุณนั้นต้องทำงานหลายอย่าง ให้รายการที่ต้องทำในแต่ละวันมาจัดอันดับเรียงตามความสำคัญจากมากไปน้อย และมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแบ่งเวลาได้ว่างานใดต้องใช้เวลาเท่าใด และควรทุ่มเทให้กับงานอะไรมากกว่า
  3. แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว วิธีนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับสุดยอดที่จะทำให้คุณแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น โดยเมื่อถึงที่ทำงานให้ใช้สมาธิกับงานเพียงอย่างเดียว และไม่ควรนำงานกลับไปทำที่บ้าน ถ้าไม่จำเป็น เพราะควรใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
  4. ทำงานที่ยากให้เสร็จก่อน คนส่วนมากมักจะทำงานง่าย ๆ ให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนจะทำงานยาก บางทีหมกมุ่นดูหนังโป๊ญี่ปุ่นเล่นทั้งวัน เพราะคิดว่างานง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากและใช้เวลาในการทำน้อยกว่า แต่ความจริงนั้นควรทำงานยากให็เสร็จเสียก่อน เพราะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อทำเสร็จ ทำให้มีกำลังใจจะทำงานอื่น ๆ ต่อไป
  5. หาเวลาพัก หากทำงานติดกันเป็นเวลานานจะทำให้สมองเกิดการเมื่อยล้าได้ง่าย จึงควรพักร่างกาย เพื่อให้สมองได้พักผ่อนบ้าง และละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ เพื่อกระตุ้นความคิด พร้อมที่จะรับมือกับงานชิ้นใหม่