รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย หัวใจของการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย หัวใจของการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ

ทุกคนเกิดมาย่อมมีวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกคน แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะบริหารจัดการเวลาของตนเองอย่างไรและในบทบาทหน้าที่อะไร เพราะ “เวลา” คือสิ่งล้ำค่าและน่ามหัศจรรย์ เวลาไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ หากผ่านเลยไปก็ไม่มีทางที่จะย้อนกลับมา ดังนั้น วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีบริหารเวลาอย่างมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราเองกันดีกว่านะคะ

ก่อนอื่นเราควรรู้จักความหมายของการบริหารเวลา สิ่งนี้มีพื้นฐานและเป้าหมายเพื่อกำหนดและควบคุมให้ปฏิบัติงานนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางแผนงานเอาไว้ นำมาซึ่งผลสำเร็จและประสิทธิภาพในการทำงาน

ดังนั้น การบริหารเวลาที่ดีอย่างมืออาชีพ นอกจากจะทำให้ตนเองสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว ยังมีเวลาพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ และมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถทำได้ภายใต้หลักการบริหารเวลา โดยอาศัยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีวินัย ดังต่อไปนี้

  1. การเริ่มต้นวันใหม่ทุกวันด้วยความสดชื่นแจ่มใส มองโลกในแง่ดี ค้นหาความสุขจากการทำงาน เริ่มด้วยการปรับวิธีคิดและเลือกทำในสิ่งที่ชอบ มีความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เราคิดและตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จอันเป็นจุดหมายสำคัญ
  2. ตั้งเป้าหมายและเขียนเป้าหมายเหล่านั้นออกมา จดใส่กระดาษหรือโน้ตไว้ในโทรศัพท์ ก็จะช่วยให้มีความชัดเจนและอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดได้ในแต่ละช่วงเวลา
  3. กำหนดหลักเกณฑ์และกรอบต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการทำงาน
  4. มีวินัยในการใช้เวลาทำกิจกรรมแต่ละประเภท เช่น ขณะเวลาทำงานจะไม่รับโทรศัพท์สายไม่สำคัญ ไม่ใช้โซเชียล หรือเลือกทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ การมีวินัยจะช่วยให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้แบบชำนาญไปเองโดยอัตโนมัติ และช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
  5. ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ในชีวิตอย่างสมดุล ทั้งในการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ พักผ่อนหย่อนใจโดยการทำในสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งนี้จะทำให้ใช้เวลาได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
  6. มีความกล้าหาญ ความรับผิดชอบ เสียสละ และไม่ย่อท้อต่อการงานที่ยากที่สุด ด้วยความตั้งใจจริงและมุมานะเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย
  7. ควรเผื่อเวลาไว้ 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งหากไม่เกิดขึ้นเราก็จะมีเวลาได้พักหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

การบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ ถ้าทำได้อย่างถูกต้อง จะพบว่าไม่ต้องเร่งรีบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือจำต้องละทิ้งบางเรื่องเพื่อไปทำบางเรื่อง คุณจะมีเวลาทำสิ่งที่ต้องทำ และมีเวลาทำสิ่งที่อยากทำมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ด้วยการเริ่มต้นบริหารเวลาตั้งแต่วันนี้