อยากประสบความสำเร็จตั้งแต่ก่อนอายุ 35

การประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งในเรื่องของการงาน การเรียน และความมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกคนสามารถสร้างรายได้ทำงานได้ตั้งแต่อายุน้อย ร่วมกับการมีเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและทำให้เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน การจะประสบความสำเร็จก่อนวัย 35 ปี จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป มีอะไรที่ควรทำ หากต้องการประสบความสำเร็จเช่นนี้

การจะมีกำลังสมองที่แจ่มใส ต้องมาจากสุขภาพกายที่แข็งแรง จึงต้องไม่ละเลยการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ที่จะทำให้กระทบต่อความสามารถในการทำงานด้วย คนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย จะสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันได้โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างลงตัว เพื่อรักษาสมดุลในการทำงาน การเรียน การให้เวลากับคนรักได้โดยไม่มีปัญหา จึงต้องฝึกคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ

มีความตั้งใจสูง

ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของคนที่ประสบความสำเร็จ การพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะรับมือแก้ไข โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาใด ๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เป็นนิสัยตั้งแต่วันนี้ รวมถึงการใฝ่หาความรู้ ช่องทางการศึกษาความรู้ใหม่ ๆ มีมากมาย ทั้งข่าวสารออนไลน์ บทวิเคราะห์การเมืองการลงทุน การเรียนคอร์สออนไลน์ การเข้ากลุ่มสัมมนาเฉพาะด้าน ฯลฯ ผู้ที่ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ จะสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหา หรือบริหารความเสี่ยงได้ทันต่อสถานการณ์ จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง

ลงทุนอย่างมีความรู้ จะทำให้เพิ่มมูลค่าของเงินและทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ก้าวกระโดดได้ โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น กองทุน พันธบัตร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่จะแนะนำเท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้จากระดับพื้นฐานด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย

รู้จักปฏิเสธหรือตัดสิ่งไม่จำเป็นออก

หลายเรื่องในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งไม่จำเป็น หรือทำให้ใช้เวลามากเกินไป ต้องรู้จักวางเฉยหรือตัดออกบ้าง รวมถึงการขอความช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสม เช่น เพื่อนร่วมงานต้องการให้ช่วยแบ่งเบาภาระงาน หากคุณเองยังมีสิ่งที่ต้องทำและสำคัญกว่า ก็ต้องรู้จักปฏิเสธเช่นกัน จึงจะทำให้แผนงานที่วางไว้ลงตัวและก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามต้องการ

มีหลายเรื่องที่เราสามารถพัฒนาตัวเองไปพร้อมกันได้ ถ้าต้องการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยเพื่อเป้าหมายคือการมีอิสระทางการเงิน และการใช้เวลาที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่