การบริหารเวลาให้ได้ได้การใช้ชีวิต

การบริหารเวลาให้ได้ได้การใช้ชีวิตประจำวัน

ในการบริหารเวลาให้เป็นนั้น ต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนไม่เช่นนั้นจะเกิดความโกลาหลขึ้นได้ และจะวุ่นวายกันไปกันใหญ่ เพราะเกิดจากการที่เราไม่มีการว่งแผนไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด

การวางแผนในแบบที่ 1 เป็นการวางแผนของเวลาที่จะต้องมีภารกิจใน 1 วันจะมีอะไรบ้าง และกี่โมงถึงกี่โมง เราสามารถกำหนดไว้ได้อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้การบริหารเวลาที่ดี ควรมีความรัดกุม เพราะถ้าภารกิจไหนที่เราคาดเวลาผิดไป อาจเกิดความเสียหายได้

การวางแผนในแบบที่ 2 เป็นการวางแผนเกี่ยวกับระยะทางที่จะมีการเดินทางไปที่ที่จะต้องไปทำภารกิจของเรานั้นเอง การวางแผนมีแต่สิ่งที่ดี จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้ นอกเสียจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดนี่เป็นปัญหาที่เราไม่อาจกำหนดอะไรได้เลย

การวางแผนในแบบที่ 3 เป็นการวางแผนเรื่องของสิ่งของต่างๆ ที่เราจะเตรียมให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา ไม่ลืม เป็นสิ่งของที่จำเป็นกับเรามากเลนทีเดียว เช่น ยาประจำตัว โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน กุญแจรถยนต์ เป็นสิ่งที่คนส่วนมากจะลืมกันมากที่สุดเลย ดังนั้นการเครียมการให้พร้อม เป็นการบริหารเวลาเช่นเดียวเพื่อจะได้ไม่ให้เราเสียเวลาในการทำภารกิจต่างๆ ได้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้

การบริหารเวลาให้ได้ได้การใช้ชีวิตประจำวัน