แอปพลิเคชันที่ช่วยคุณบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการเวลา

ใน 24 ชั่วโมงของทุกวัน แต่ละคนมีภารกิจที่ต้องทำมากมาย ไม่ว่าวัยเรียนหรือทำงาน ซึ่งมีการศึกษาพบว่าคนทั่วโลกกว่า 70 ล้านคนมี 98 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวที่ใช้โทรศัพท์มือถือ อาจเป็นไปเพื่อการติดต่อสื่อสาร ทำงาน หรือการใช้สื่อโซเชียลเพื่อความบันเทิง เราจึงขอแนะนำแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ลงในเครื่องมือโทรศัพท์สำหรับการบริหารจัดการเวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาแนะนำกันดังนี้

แอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการเวลา

1. Rescue Time

เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเก็บข้อมูลความเป็นจริงในการใช้โทรศัพท์มือถือให้เจ้าของโทรศัพท์ทุกคนดูได้อย่างชัดเจน ว่าตัวเองมีการใช้เวลาในแต่ละวันไปกับสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใดบ้าง มีการเข้าเว็บไซต์หรือใช้เพื่อการสนทนาสายโทรศัพท์กี่ชั่วโมงต่อวัน จะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาและวางแผน การจัดการเวลาที่ดียิ่งขึ้น

2. Streaks

เป็นเหมือนเลขาช่วยเตือนให้คุณรู้ว่า การกำหนดเป้าหมายในงานแต่ละชิ้นของทุก ๆ วัน มีแนวโน้มทำสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว จากการคำนวณเก็บรวบรวมสถิติของผู้ใช้งานแต่ละคน ทำให้คุณรู้ว่างานใดที่ต้องเร่งเวลาให้มากยิ่งขึ้น หรือสิ่งใดที่ไม่จำเป็นและต้องตัดออกไปจากตารางในตารางกิจกรรมแต่ละวัน เพื่อให้งานส่วนที่สำคัญกว่าบรรลุเป้าหมาย

3. Bookout

เราเคยได้ยินว่า มหาเศรษฐีอันดับต้น ๆ ของโลกจะใช้เวลาวันละ 1-2 ชั่วโมงเพื่อการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ตัวเองอย่างรอบด้าน แอปพลิเคชันนี้จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คุณเข้าใกล้สู่ความสำเร็จเช่นเดียวกันกับบุคคลเหล่านั้น จะทำให้คุณรู้ว่าในแต่ละวัน เดือน ปี คุณให้เวลากับการอ่านหนังสือมากน้อยเพียงใด เรียกว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้คุณอ่านหนังสือเสริมความรู้ได้มากขึ้นกว่าที่เคยแน่นอน

4. Google calendar

เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่คนใช้ Gmail รู้จักกันดี เพราะสามารถใช้แทนสมุดไดอารี่ในการบันทึกกิจกรรมรายวันได้สะดวกตลอดเวลา สามารถลบ แก้ไข คัดลอก ปรับแต่งสีสัน ฯลฯ ได้ โดยมีรูปแบบการงานเช่นเดียวกับการเขียนบนปฏิทินกระดาษ เมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้ การันตีได้ว่าคุณจะบริหารเวลาได้เป็นสัดส่วน ไม่พลาดนัดหมายสำคัญหรือกิจกรรมการประชุม หรือนัดสำคัญกับลูกค้าอย่างแน่นอน

การใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เป็นตัวช่วยที่ดีในการทำให้บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่วัยเรียนและทำงานที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา อย่างไรก็ตามผู้ที่จะทำให้การบริหารเวลาประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายมากที่สุดก็คือตัวของแต่ละคนเอง ที่จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตและมีวินัยที่จะทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำให้ทุกท่านสนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดี ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

แอปพลิเคชันที่ช่วยคุณบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น