เทคนิคบริหารเวลาให้เป็น ช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิต

เทคนิคบริหารเวลาให้เป็น ช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิต

คุณเคยเป็นแบบนี้หรือไม่ รู้สึกว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็ทำงานไม่ทัน ทำงานไม่เสร็จทันเวลา หรือไม่มีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากเรื่องงาน อย่างเช่น การเดินทางท่องเที่ยว การทำบุญ การทำกิจกรรม การออกกำลังกายที่ชื่นชอบ เป็นต้น ถ้าใช่แล้วล่ะก็ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาของตนเอง คือเราต้องรู้จักบริหารเวลาให้เป็น เพื่อให้เราสามารถที่จะจัดสรรเวลาต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว และมีเวลาเหลือที่จะไปใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ

การบริหารเวลาคือ สิ่งที่จะช่วยทำให้เรามีเวลามากขึ้น วิธีการก็คือ จดรายการที่เราจำเป็นต้องทำทั้งหมด และรายการกิจกรรมแพลนต่าง ๆ ที่เราต้องการทำ เช่น การออกกำลังกายเป็นเวลา 1 ชม.ต่อวัน การไปท่องเที่ยวพักผ่อน 2 วัน 1 คืน หรือการไปเรียนภาษา เรียนศิลปะต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็นต้น แล้วจึงนำตารางเวลาของตนเองมาใส่รายการที่จำเป็นต้องทำก่อนเข้าไปในตาราง กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้ชัดเจน เช่น 8.00-17.00 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ ดังนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็คือ ช่วงเย็นจนถึงก่อนนอน ของวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ เราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราชื่นชอบ อยากทำเพิ่มเติม ใส่ลงไปในช่องเวลาที่เหลืออยู่ โดยเริ่มแรกนั้นให้เราแพลนเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วค่อย ๆ ปรับเป็นครึ่งเดือน ปรับเป็น1 เดือน

สิ่งสำคัญคือการรักษาเวลา เชื่อว่าในช่วงแรก ๆ นั้น เราก็อาจจะทำไม่ได้ตามแพลนที่วางไว้ทุกอย่าง ต้องมีในส่วนของเช็กลิสต์ที่เช็กกิจกรรมที่เราทำว่าเป็นไปตามเป้าหรือไม่ ซึ่งเราจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นและเห็นสาเหตุของปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้ตามตารางที่วางไว้เพราะอะไร ให้เราปรับแก้ไขในส่วนนั้น ๆ แล้วจึงเช็กลิสต์อีกครั้งหนึ่ง เช่นถ้าเราไม่สามารถที่จะทำงานเสร็จได้ตามเวลาเนื่องจากเราเบี่ยงเบนความสนใจไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างนั้น เช่น การดูหนัง ดูละคร การเล่นอินเทอร์เน็ต ก็ให้มีการปรับแก้ในส่วนนี้ เพื่อจะได้ทำตามตารางที่วางไว้ได้ ได้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราอยากทำจริง ๆ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารเวลานอกเหนือไปจากการจัดสรรปันส่วนเวลาที่ดีแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติอย่างตัวเราเองก็ต้องมีวินัย ไม่ยอมให้สิ่งเร้าต่าง ๆ เข้ามารบกวนจนทำให้เรามีตารางเวลาที่ผิดเพี้ยนไป โดยในส่วนนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน การทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเกิดความเคยชินและเกิดเป็นนิสัย

เมื่อทำตามที่จัดสรรเวลาไว้แล้วระยะหนึ่ง ก็ประเมินดูว่าได้ผลน่าพอใจมากน้อยแค่ไหน ได้มีเวลาทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นและมีเวลาพักผ่อนอย่างที่ต้องการหรือไม่ เพื่อปรับแผนงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม