บริหารเวลาแบบมหาเศรษฐีเขาทำกันอย่างไร

บริหารเวลาแบบมหาเศรษฐีเขาทำกันอย่างไร

บริหารเวลาแบบมหาเศรษฐีเขาทำกันอย่างไร

ใน 1 วัน เรามีเวลาเท่ากัน คือ 1440 นาที ผู้ที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าทุกนาทีย่อมทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้ ควบคู่กับการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เมื่อบริหารเวลาได้เป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ก้าวไกลและเร็วกว่าคนอื่นที่อยู่ในช่วงอายุเท่ากันด้วย

เรามาดูกันว่ามหาเศรษฐีทั้งในไทยและต่างประเทศ มีหลักการในการบริหารเวลาอย่างไรบ้าง

1.มีทัศนคติที่ดีว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด

แม้ว่าเงินทอง บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน จะมีมูลค่าราคาแพงมากแค่ไหน แต่อย่างไรก็ไม่เท่ากับเวลาที่คุณมีอยู่ เพราะเวลาเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหาทดแทนได้ ผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีนั้น ต่างรู้จักบริหารเวลาเป็น เลือกให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายเท่านั้น เพื่อให้การใช้เวลาของเขามีคุณค่าที่สุด

2.เลือกใส่ใจทำงานที่สร้าง passive income

ในเมื่อ 1 วัน คุณมีเวลาจำกัดที่ 1440 นาที ดังนั้น จึงต้องเลือกว่าควรทำกิจกรรมใดก่อนหรือหลัง มหาเศรษฐีทั่วโลกจะเน้นการสร้างรายได้แบบ Passive Income โดยไม่จำเป็นต้องลงแรงหรือลงมือด้วยตัวเองไปจนตลอด เช่น การลงทุนผ่านกองทุนหรือการเล่นหุ้น ซึ่งจะทำให้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างก้าวกระโดด ไม่เหมือนการใช้แรงทำงานเพื่อรับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายเดือน เพราะหากเป็นแบบนั้น เมื่อหยุดก็จะไม่สามารถได้เงินค่าตอบแทนใด ๆ นั่นเอง ดังนั้นสิ่งใดที่ส่งผลให้เกิดรายได้แบบ Passive Income ผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีจะไม่นิ่งนอนใจที่จะทำเป็นอันดับต้น ๆ

3.เชื่อในสัญชาตญาณของตนเอง

หากอ่านหนังสือแนวฮาวทูแล้วพบว่าผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำการบันทึกสิ่งที่ต้องทำไว้เป็นประจำ ว่าอันดับ 1 2 3 คืออะไร ควรทำกิจกรรมอย่างไรเวลาไหน แต่หากไปอ่านบทสัมภาษณ์ผู้เป็นมหาเศรษฐีชั้นนำ ซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยของโลก จะพบว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำตามทฤษฎีเหล่านี้ แต่เลือกที่จะทำตามความเชื่อมั่นหรือสัญชาตญาณของตัวเอง ทำสิ่งที่รู้สึกว่าต้องทำในช่วงจังหวะเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่รอเวลาหรือปฏิทินการทำงาน ซึ่งผลลัพธ์ย่อมแตกต่างจากคนทั่วไป

4.ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาเช้า

การตื่นนอนแต่เช้ามืดเพื่อออกกำลังกาย ฝึกสมาธิและทำงานชิ้นสำคัญก่อน จะทำให้คุณใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ที่สุด ซึ่งมีการใช้คำว่า The Miracle morning คือ ช่วงเวลาเช้าเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะใน 60 นาทีแรกของวัน หากคุณทำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ ย่อมพัฒนาตัวเองให้เติบโตทุกด้านได้ไกลกว่าผู้อื่นอย่างแน่นอน

มหาเศรษฐีจำนวนมากใช้หลักการบริหารเวลาที่เรากล่าวมาเป็นประจำ เพื่อเห็นผลในทางปฏิบัติได้ในเวลาไม่นาน เราหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อบริหารเวลาของตัวเองได้อย่างดีด้วยเช่นกัน