ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต บริหารเวลาอย่างไร

ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต บริหารเวลาอย่างไร

ในแต่ละวันเราทุกคนมีเวลาจำกัด 24 ชั่วโมงเท่ากัน ผู้ที่บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น จึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและรักษาสมดุลในชีวิตได้ดีกว่าคนอื่น

เรามาดูกันว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีเทคนิคจัดสรรเวลาอย่างไร

1.นอนไวตื่นเช้า
การนอนในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการพักผ่อนร่างกาย และทำให้สมองหลั่งสารฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น โกรทฮอร์โมน เพื่อการฟื้นฟูอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ และเมื่อตื่นเช้าในช่วงตีห้าถึงหกโมง ก็จะทำให้ได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์ที่กระตุ้นให้ร่างกายพร้อมต่อการทำงานได้ดีตลอดวัน

2.จัดลําดับความสําคัญของงาน
ในแต่ละวัน เรามีสิ่งที่ต้องทำมากมาย ควรแบ่งงานให้ได้ 4 ประเภท คืองานที่สำคัญและเร่งด่วน เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนในขณะที่ยังมีกำลังกายและกำลังสมองเต็มเปี่ยม รองลงมาคืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน แม้ไม่รีบแต่ก็ไม่ควรพลาดเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อองค์กรได้ และสองประเภทสุดท้าย คือ งานไม่สำคัญแต่เร่งด่วน และงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน ที่ควรมอบหมายให้ผู้อื่นทำหรือเลื่อนไปจัดการในวันอื่นที่มีเวลาว่างมากกว่า

3.ปฏิเสธอย่างมืออาชีพ
หลายครั้งที่ผู้คนมักความเกรงใจเมื่อมีเพื่อนร่วมงานมาขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่าสมควรช่วยเหลือหรือไม่ กรณีเป็นงานเร่งด่วนที่หากทำไม่สำเร็จ จะส่งผลเสียต่อภาพรวมองค์กร ก็ควรแสดงน้ำใจช่วยเหลือกัน แต่หากการทำงานนั้น ๆ ต้องทำให้เราสูญเสียเวลาที่จำเป็นในการรับผิดชอบงานที่สำคัญของตัวเองให้สำเร็จ ก็ต้องกล้าปฏิเสธ โดยหาทางออกให้ด้วยการแนะนำวิธีสืบค้นข้อมูล สอนเทคนิคการทำงาน ฯลฯ ให้แทน

4.เคร่งครัดในตารางเวลา
เมื่อจัดตารางเวลาทำงานแล้ว ควรรักษาวินัยให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้การทำงาน การจัดสรรเวลาแก่ครอบครัวและการพักผ่อนมีสมดุลในทุกวัน ไม่ควรหาเหตุผลอ้างให้ตัวเองในการทำงานไม่สำเร็จตามตาราง เช่น ขาดอุปกรณ์ในการทำ รถติด ง่วงนอน เบื่องาน ฯลฯ เพราะแท้ที่จริงแล้ว ปัญหาคือสถานการณ์ที่ทำให้ได้ใช้ศักยภาพของตัวเราเองให้เต็มที่มากขึ้น และจริงจังกับการจัดสรรชีวิตแต่ละวันให้ดีที่สุด

5.งดใช้สื่อโซเชียล
การเปิด Facebook การใช้ Line เช็คอีเมล์ ดูคลิปยูทูป เช็คผลบอลสด 7m ในระหว่างวันจะทำให้เสียสมาธิในการทำงาน ทำให้มีความผิดพลาดในชิ้นงานมากขึ้นได้ จึงควรกำหนดเวลาให้ใช้สื่อโซเชียลในช่วงเวลาพักเที่ยงถึงบ่ายโมงหรือเวลาหลังเลิกงานเท่านั้น

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีที่กล่าวมาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เป็นคนมีวินัยในชีวิตมากขึ้น เห็นความสำคัญของเวลาในทุกขณะ และลดปัญหาการทำงานไม่ทัน หรือหลงลืมสิ่งที่สำคัญได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนยึดมั่นในหลักการที่กล่าวมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตได้ในเวลารวดเร็ว